Včela totiž nikdy špatný med nevytvoří. Ona na rozdíl od lidí to nedokáže, protože je nadevše spolehlivá. Včelaři, s nimiž jsem v sobotu hovořil na Dnu medu a medoviny ve skanzenu Modrá, byli zajedno v tom, že produkty, které chovem včel získávají, jsou jen menší částí toho, co všechno včelí dělnice dokáží udělat a upracují se při tom až k smrti. Včely, na nichž je lidstvo závislé, jsou fascinující tvorové a včelaři je přirovnávají k vorkoholikům. A jak žijí včely, tak by měli žít i lidé. Významný anglický básník a dramatik William Shakespeare v dramatu Jindřich V. napsal, že včely jsou stvoření, která učí umění a pořádku i lidská království. Existuje neustále opakovaný výrok světoznámého vědce Alberta Einsteina, který varoval, že pokud vyhynou včely, nebude úroda, přijde hladomor a do čtyř let vyhyne lidstvo na naší planetě. A to včelaři, majitelé těch malých mikrokosmů za česny úlů, nechtějí v žádném případě připustit. A kdyby včelky uměly mluvit, asi by každému z nás řekly: „Člověče, jsi silnější, chraň nás, sic spolu zahyneme!"