Milí čtenáři, rok se sešel s rokem a po adventu nám opět klepe na dveře vánoční čas.

Sotva nás ze svého sevření pustila covidová epidemie a s ní související bezpečnostní opatření v podobě omezení kontaktů mezi lidmi, už musíme řešit to, jak se vypořádat s krizí energetickou.

Ta, jak víme, je jedním z důsledků ruské invaze na Ukrajinu. Navíc se musíme potýkat s inflačním nárůstem cen všeho, potravinami počínaje a stavebními materiály konče. Po letech klidu, míru a relativní pohody musíme čelit nejistotě, drahotě a nebezpečí rozšíření válečného konfliktu z Ukrajiny do dalších zemí…

Také redakce Slováckého deníku už na tuto zlou dobu doplatila. Naše vydavatelství, v rámci úspor, její prostory uzavřelo a její osazenstvo nechalo pracovat v rámci home ofice režimu „z domu“.

Z toho důvodu se na nás vy čtenáři budete muset dále obracet výhradně telefonickou a emailovou cestou. Přesto však nezoufejte. Vězte, že se vám budeme snažit v rámci možností vyjít vstříc.

Za celou redakci Slováckého deníku vám přeji klidné a požehnané vánoční svátky a se vstupem do roku 2023 ať neztrácíme víru, naději ani lásku…