Před námi jsou dva víkendy, kdy si příznivci národopisu mohou užít dvou jízd králů na Slovácku. Tento zvyk, jako dědictví předchozích generací, má podle jedněch kořeny ještě v pohanské době, kdy mezi sebou chlapci soutěžili při vyhánění dobytka a nejlepší z nich byl králem. Jiní vidí původ v útěku uherského krále Matyáše Korvína před Jiřím z Poděbrad. Aby se neprozradil svým vzhledem a mluvou, oblékl se do ženského kroje a do úst si vložil růži.

Jako první osedlá o třetí květnové neděli andaluského bělouše až z Velkých Hostěrádek osmiletý Patrik Libosvár v Kunovicích, kde se tento rituál novodobě uskutečňuje každý druhý rok. O poslední květnové neděli, sedm dnů na to, to bude devítiletý František Janča se svojí družinou, kdo se stane letošním symbolem této tradice ve Vlčnově.

Slavnost byla pro svou jedinečnost 27. listopadu 2011 zapsána do reprezentativního seznamu nehmotného kulturního dědictví lidstva UNESCO a to se stalo nejen mimořádně lichotivým oceněním, ale především závazkem tento zvyk udržovat. Jako u jiných akcí, které je třeba zorganizovat, vděčíme i v případě jízd králů za jejich existenci a pravidelné prezentace nadšencům, pro něž se staly celoživotním posláním. Doufejme jen, že i v budoucnu najdou tito lidé podobně zapálené následovníky, kteří dokážou nejen naplnit literu zachování tohoto našeho kulturního dědictví, ale že v tom budou také přesvědčivou motivací pro další generace mladých.