Vždyť dostat hrozny v pravou chvíli do sudů, aby se přeměnily ve víno, je cílem vinohradníkova snažení, jeho tvrdé lopoty, ale také ochrany před plísněmi a hnilobou bobulí, hejny chamtivých špačků, vos a zlodějíčků, kteří ve vinici nepracovali, ale chtěli by v ní jen pro sebe sklízet. A tak všichni ti, kdo mají viničku větší než dlaň, ji střeží a nějakým způsobem ochraňují. Ačkoliv se člověk od většiny vinařů chvály na úrodu hroznů nedočká, jejich přáním je, aby zbytek měsíce září na přelomu léta a podzimu měl ještě tolik síly, aby naplnil úlohu „vařiti víno", přisouzenou mu v pranostice.

Kéž bychom od žádného vinaře na Slovácku neslyšeli na letošní úrodu hroznů ani pohanu, ani láteření. Ne všichni vinaři se budou radovat a říkat, že jejich hrozny jsou vybarvené, zralé a slaďounké, že jsou přímo učebnicovým příkladem dokonalosti. Řadu vinařů ze Slovácka jsem slyšel lamentovat nad tím, že série propršených dní jim stopla sběr hroznů, jiní bědovali nad tím, že jim bobule zahnívají. Příznivou zprávu by snad měly podle meteorologů nabídnout následující teplé a slunečné dny.

Související Hrozny ničí vosy a hniloba, vinaři se obávají také hejn špačků