Tehdy jednotlivé členské země Evropské unie budou moct na letní čas buď vůbec nepřecházet a následně navždy zůstat u času zimního, případně si v březnu změní čas na letní a trvale na něj přejdou.

O tom, která varianta by pro každého z nás mohla být příhodnější, můžeme podumat například už 30. března před spaním.

Poslední březnovou sobotou nám totiž končí čas zimní a noc na neděli bude kvůli přechodu na čas letní tudíž o hodinu kratší. No a tímto posunem dosáhneme požadovaného efektu, tedy, že slunce bude zapadat o hodinu později než v čase zimním, čímž se nám den jakoby o kapánek prodlouží…

Nicméně jaký čas bude ve které části Evropy po roce 2021 platit, o tom si do té doby mají rozhodnout v každé zemi zvlášť. Vy, kdož jste příznivci času střídavého, si tudíž této dočasné pravidelnosti užívejte. Trvat totiž bude už jen do konce roku příštího.