Děti někdy při cestě do školy i ze školy zapomínají na pravidla bezpečného chování v silničním provozu a mohou na to doplatit svým zdravím i životem.

Tisíce kluků a děvčat přišly 1. září do opravdové školy poprvé. Rodiče jim jistě vybrali nesprávnější cestu, po níž mají do školy chodit, dokonce je ke škole doprovázejí a upozorňují je na nebezpečná a nepřehledná místa.

Je chvályhodné, že v ranních hodinách měst a některých obcí mají v blízkosti školy službu policisté, kteří zajišťují bezpečný přechod školáků přes vozovku.

Na dopravní výchovu je pamatováno i ve školách, ale mnohdy není toto výchovné úsilí podpořeno správným chováním rodičů na přechodech pro chodce nebo za volanty svých automobilů. Proto je školní zvonění určitou výzvou nejen pro školáky, ale i pro dospělé.