Největší počet bodů jste poslali Denise Hradilové a Lukáši Tesařovi, kteří byli 13. a 14. října mladšími stárky na hodech ve Zlechově. Vítězům srdečně gratuluji a vyzývám je, aby se mi příští týden ozvali k doladění detailů převzetí ocenění. To obnáší tolik litrů vína od sponzora soutěže, vinařství Zlomek a Vávra, kolik váží stárka a jež hodová chasa za večer stejně nezvládne vypít.

Chtěl bych rovněž poděkovat všem, kdo se odhodlali jít do soutěže a nebáli se, přinést „svou kůži na trh“.

Přestože se letos rozhodlo soutěžit nejméně stárkovských párů v historii tohoto našeho klání – celkem 24, je dobře, že se nebáli vystoupit ze stínu pomyslné neviditelnosti a nechali zveřejnit v naší příloze Slovácké noviny své snímky z místních hodů.

Pochlubili se tak především krásnými kroji, charakteristickými pro své regiony, a ukázali nám všem svůj pozitivní vztah k národopisu a udržování jeho hodnot pro další generace.

Nízký počet soutěžících je bohužel obnažením dlouholeté problematiky snižujícího se zájmu o stárkování, s čímž má čím dál tím častěji potíž většina z hodových obcí.

V důsledku toho se bohužel čím dál víc setkáváme s hody bez stárků, nebo s hody, kde se do čela družin stavějí stárci z jiných obcí.

Já ale doufám, že se situace změní k lepšímu a už letos na podzim se do devátého ročníku soutěže O nejpohlednější stárkovský pár přihlásí z hodových průvodů co nejvíce stárkovských lídrů.