Chtěli prostě udělat přítrž tomu, aby se Zlechovský potok nestal stokou zapáchajících splašků z domácností, které by znečišťovaly životní prostředí. A tak před několika lety vytvořili dobrovolný svazek obcí, který nese název Čistý Zlechovský potok. Aby potokem tekla opravdu čistá voda, musejí zmíněné obce, navzdory tomu, že ekologická akce je dotována zčásti Evropskou unií a z národních zdrojů, vynaložit krvavé peníze, které všem třem vesnicím možná až na dvacet let omezí další investice a aktivity. Do velkých problémů při budování kanalizace se dostali třeba Břestečtí nikoliv vlastní vinou. A tak požádali o finanční pomoc Státní fond životního prostředí i ministerstvo financí. „Zatím bez zjevného úspěchu," řekl smutně starosta obce Jindřich Krušina. Přesto doufá, že nějaká ta finanční injekce přijde. Naděje totiž umírá poslední.

Související Stavba kanalizace se výrazně prodražila, Břestek má potíže