Všichni ti poutníci, ať už vyrazili pěšky ze Znojma, Vranova nad Dyjí, Velkého Meziříčí, Brna, Olomouce a dalších obcí a měst, byli nebojácní následovníci Kristovy chudoby a pokory. Jejich způsob putování je ztotožňován s pokáním. Jít pěšky na pouť znamená oběť, řečeno duchovně, a zážitek, řečeno všeobecně. A obojí to bylo pro všechny ty poutníky, kteří v sobotu dorazili na Velehrad po cestách schůdných a někdy i méně schůdných. Nebylo to nějaké potulování se krajinou Moravy bez povznášejícího cíle. K Velehradu, ke kořenům víry, kultury a vzdělanosti, kráčeli pohlceni modlitbami a náboženskými písněmi po cestách, po nichž k němu někteří chodí už patnáct let. Ne zbytečně je poutnictví zařazeno do dynamiky křesťanského života.

Související Na Velehrad dorazilo v sobotu pěšky sedm set poutníků