Než zbytečně mluvit, raději naslouchejme. Třeba tomu, co nám v oslavě Kristova narození předávají naši předkové. Je důležité umět rozkódovat skryté významy událostí a pochopit to, že užiteční pro budoucnost našich dalších pokolení jsme právě hodnotami humanismu a lásky v něm obsažené.