Ostatně, úctu a vděčnost svým předkům projevovali lidé odpradávna. Svědčí o tom nejen upravené hroby zemřelých, dušičkové koncerty, vzpomínkové slavnosti i davy směřující na hřbitovy. Říká se, že smrt je jediná jistota, kterou na zemi máme. Než si však pro nás přijde, žijme tak, aby na nás generace našich potomků, a nejen o Dušičkách, mohly v dobrém vzpomínat, až budeme odpočívat pod pomníky, do nichž budou dlátem vytesaná naše jména.

Související Dušičky