Nikoliv slovo tragédie, ale spíše sousloví „nepopsatelná hrůza“ přesněji vystihuje to, co lidé v Komenského městě tehdy pociťovali.

Koneckonců většina z nás si moc dobře pamatuje na to strašné odpoledne 24. února 2015, kdy se nepříčetné zlo v člověku jménem Zdeněk Kovář postaralo o proměnu Družby v krvavé inferno pro všechny, kteří se v jeho prostorách právě nacházeli.

Alespoň v čase smutného výročí zavzpomínejme na ty, kteří se stali oběťmi démona bez slitování…