Babím létem se rozumí volně poletující pavučinová vlákna na přelomu léta a podzimu, na nichž létají pavoučci při hledání zimního úkrytu. A právě ti pavoučci k tomu potřebují pěkné počasí, takže se název - babí léto - může přenést snad i na hezké podzimní dny.

Další část babího léta je pozdní lidmilsko-matoušské pozdní léto, které je datováno do třetí a čtvrté zářijové dekády. V posledním týdnu září přichází svatováclavské babí léto, které někdy trvá až po dny kolem první říjnové dekády, kdy na svátek Terezie.

To nastupuje tereziánské babí léto (15. října), v některém roce s teplotami od 18 do 24 stupňů Celsia, ale také může být doprovázeno ranními a večerními mlhami. Přejme s, aby to letošní tereziánské léto bylo pěkné a vydrželo až do konce října.

Pak se můžeme ještě trochu ohřát, smát se i radovat. Ať to letošní tereziánské babí léto postojí u nás co nejdéle. Alespoň po malé léto, nazývané léto Všech svatých.