Tím, že se lidé nebojí ozvat, když se jim něco nelíbí, anebo pokud projevují své rozhořčení, nesouhlas, odpor a společnost jim naslouchá, jde podle politologů o zdravý vývoj. Ne vždy to sice funguje tak, že se stěžovatelům podaří danou záležitost nechat zrevidovat, prověřit, šlendrián napravit hned, občas třeba díky zvýšené pozornosti veřejnosti a médií začnou dotčené instituce jen pozvolna činit kroky potřebné k nápravě, anebo může dojít k útlumu bezpráví či kritizovaných aktivit.

Pravda, někdy se reakce na zviditelněnou křivdu a nespravedlnost dostaví s pořádně dlouhým časovým odstupem, jindy protesty stejně nic nezmění, alespoň na první pohled.

Na Slovácku jsou momentálně nejhlasitější akce směřující k zamezení další těžby štěrkopísku, ohrožující tamní prameniště pitné vody, nebo snaha obyvatel hradišťských Mařatic, aby spalovna v jejich lokalitě měla co nejméně negativní dopady na své okolí.

Zda se lidem podaří dosáhnout úspěchu a na kolik ochrání zájmy své i přírody kolem, se sice ukáže až časem, svou občanskou odhodlaností však dávají najevo to, že orat ani vláčet sebou nenechají, což vůbec není málo.

Čtvrtý protibabišovský protest v Uherském Hradišti - 9. 6. 2020
Výroky Masaryka i Modlitba. V Hradišti se "protibabišovsky" protestovalo