Logicky mají totiž obavy z toho, že by těžba v místech nepříliš vzdálených od pramenišť pitné vody, rezervoárů pro většinu Slovácka i jižní část Hané, mohla zdroj životodárné a čím dál tím vzácnější tekutiny znečistit a ohrozit.

Masivní účast veřejnosti na protestu příjemně překvapila nejen jeho organizátory, ale především účastníky samotné. Bylo by však dobré, aby „protitěžařské odhodlání“ vydrželo hlavně zastupitelům Uherského Ostrohu.

Jsou to totiž oni, kdo bude mít v této kauze poslední slovo. Aby se těžaři mohli pustit do práce, musí jim patřit všechny pozemky v místě stanoveného dobývacího prostoru, což tak doposud naštěstí není.

Zbývajících zhruba 40 procent jich totiž stále patří městu Uherský Ostroh. V čem je tedy problém?

Nebude vůbec snadné odolat vábení bohaté těžařské lobby, která bezpochyby vyvine náležitý tlak na všechny, kteří disponují ostrožským zastupitelským hlasem.

Podpůrného shromáždění starostů na Malostranském náměstí v Praze se zúčastnili také (zleva) starosta Nivnice Miroslav Vykydal, starosta Starého Hrozenkova Milan Vaculík, starosta Dolního Němčí František Hajdůch a starostka obce Hlavenec Jarmila Smotlachov
Starostové ze Slovácka podpořili demonstraci na Malostranském náměstí