Do rukou se mi ale dostala i kopie e- -mailové korespondence mezi manželi a společností T-Mobile. To, co obsahovala, bych slušně přirovnal k obyčejnému přehazování horkého bramboru. Na dotazy a návrhy pana Šáchy v průběhu tří měsíců postupně odpovídalo několik zaměstnanců společnosti. Nikdo z nich však nedokázal Staroměšťanovi kloudně odpovědět. Naprosto totožným výrokem pak u většiny byla fráze: „Věc jsme předali k řešení na kompetentní místa“. Věřím, že řada lidí by na takové „řečnění do zdi“ nervy neměla.

Manžele však tragikomická domluva s „pěšáky“ gigantické společnosti neodradila a vytrvali ve svém snažení nechtěnou smlouvu zrušit. To se jim nakonec s pomocí Slováckého deníku podařilo.

Zcela jistě je ale stornování dokumentů nestálo pouze pár hodin telefonátů a dopisování, ale také několik bezesných nocí.

Staré heslo „Zákazník, náš pán“ dnes asi příliš neplatí. Spokojenost klientů totiž očividně nevnímají všichni prodejci stejně.