Svah nad ní se pozvolna sune k silnici, a tak obyvatelé okolních domků jen doufají, že rozmary počasí tento jev neurychlí. Takto doufali dlouhých osm let, které uplynuly od nárazu automobilu do ochranné zdi a prvního zjištění pohybu svahu. Obec sice nemá peněz nazbyt, nicméně opravu zídky a klid obyvatel rodinných domů v její blízkosti byl pro ně prioritou. Je příjemné po těch všech zprávách o tragédiích u nás i ve světě slyšet pozitivní závěry. Možná jde o maličkost, ale i pozitivní informace z Ořechova o tom, že tam slyší na volání obyčejných lidí, mají v té záplavě zpráv z „velkého“ světa mimořádnou váhu…