Při narozeninách svého dítěte si jeho rodič promítá, co v tom krátkém životě jeho ratolesti bylo. Jeho radosti i starosti, malá i velká vítězství, úspěchy i problémy. Jmeniny bývají příležitostí zahledět se tak trochu do budoucna. Ale o čem přemýšlet v Mezinárodní den dětí? To přece není svátek jednoho, toho našeho dítěte. To je svátek všech dětí na celém světě. Stále ještě jsou na naší planetě místa, v nichž válka, bída a hlad se nevyhýbají právě dětem, kde kniha a slušné oblečení pro ně nejsou zdaleka samozřejmostí, kde jakákoliv péče o děti a snaha o prosazení jejich práv jsou stále pošlapávány.

Přesmutné a vyděšené oči mají někdy i děti v naší vlasti. To, když se jejich rodiče často pro hloupost a chvilkové nesnáze hádají a rozcházejí, když si své děti po rozvodu předávají jako obyčejný kus majetku, neživé hmoty. V dětech je přece stále živé tajemství i naděje pokračování lidského rodu, kterému je předurčeno pobývání na Zemi do nekonečnosti věků. Jedině v dětech je záruka všech životů příštích.

Čtěte také:

Děti si dokonale užily svého Putování časem