Spletli si totiž les se samoobsluhou, v níž netřeba za vánoční stromek platit. Vyhlédli si tu nejpěknější a nejsouměrnější jedličku nebo borovičku, pilkou ji uřízli a přinesli domů. Domnívali se, že právě ten nejsouměrnější a nejlépe rostlý vánoční stromek napraví špatné vztahy v rodině. To je ale omyl. Neboť nedobré mezilidské vztahy nepotřebují berličku v podobě vánočního stromku, byť opravdu toho nejpěknějšího.

Mnohé vánoční stromky budou zdobit naše domácnosti až do Hromnic (2. února), jiné už splnily svoje poslání mezi Novým rokem a svátkem Tří králů a potkal je neradostný konec. Mají přelámanou páteř i žebra, jen aby se vešly do popelnic, kam rozhodně nepatří. Někde vysloužilé vánoční stromky zaplňují kontejnery, někde se povalují kolem nich, nebo dokonce i po sídlištích. A možná tam budou ještě v únoru.

Většina z nás si potrpí na pěkné životní prostředí, ale stačí několik jednotlivců lhostejných ke svému okolí, kteří dokáží jednoduše suchý stromek vyhodit volným pádem z okna a víc se o něj nestarají. Tak se někteří z nás těm vánočním stromkům za jejich službu odplácejí.

Zdeněk Skalička