Zbude několik stovek metrů od poslední leče, několik setkání lovce se zvěří, několik dobrých nebo méně dobrých ran a příhod, bez nichž by snad hon ani nebyl tím, čím je.

Poslední lečí skončí vlastně to, co bylo jakýmsi závěrem celoroční práce myslivců pro přírodu a zvěř v ní žijící. Práce, která vlastně neskončila ani v průběhu letošních honů, bude pokračovat dál i po jedenatřicátém prosinci, tedy po skončení honů. Práce pro myslivost bude pokračovat dál v souladu s potřebami zvěře, která byla myslivcům svěřena do péče. O kolik dalších kilometrů se asi prodlouží cesta honů při cestách po čas zimy ke krmelcům a zásypům? O kolik těžší bude batoh s krmením proti brokovnici? O kolik tohle všechno znásobí další povinnosti, které jsou nedílnou součástí pojmu myslivec?

Při poslední leči, která skončí v místní hospůdce nebo v mysliveckém zařízení, nebude chybět sklenička vína nebo tvrdšího alkoholu, dobrá zábava a povídání. Povídání bezprostřední, nepřipravené a právě o to cennější, protože v jeho průběhu se objeví nejeden užitečný nápad.

Popřejme myslivcům do nového roku hodně zdaru v jejich práci. Dělají ji po celý rok pro přírodu a zvěř, dělají ji vlastně pro všechny a pro každého z nás.

Související článek:

Halali zaznělo na babském honu za Starým Městem