Básníci od nepaměti přiznávali máji velké kouzlo. Je to měsíc lásky, spojuje lidi, odvádí je od starostí všedního dne. K měsíci máji patří už tradičně lavičky v parcích obsazené mileneckými páry, ale také cit, touha po štěstí, začátky nových lásek a přátelství, krása a radost si v něm podávají ruce.

Celý ten májový čas bude prosycen dny, v nichž příroda je ta nejkrásnější, jediné období květů a dospívání. Kdo by pochyboval, že tato mladost je všude krásná, plná půvabů i těch nejlepších zázraků? Pročež i znamením života rozkvétajícího, domáhajícího se pravého lidské zrání. Proto dobří lidé vyjadřují s květnovými dny svou touhu po životní pohodě a jasu. Připomínají si ji rozkvetlou snítkou jabloně, hroznem vonícího bezu, bílou svící kaštanového květu. Taková je nádhera měsíce května, měsíce mezi měsíci tím nejpůvabnějším. Tak krásný je to měsíc, že s jeho jménem, jež se jinak překládá také jako máj, souzní láska, milování, plodnost. Je tu opět máj, lásky čas. Toho pravého milování.