Žádná švestka nepřijde nazmar. Muži odjakživa tvrdí, že švestky patří do beček, a tak už na mnoha místech začali s jejich sběrem, anebo dokonce i s jejich setřásáním, aby je někdo nepředešel. Ženy zase chtějí švestky na knedlíky nebo koláče, ale také na povidla, bez nichž se v zimě neobejdou, protože jsou neodmyslitelnou součástí při přípravě zajíce i kapra na černo, stědrovečerních jídel, ale chutnají i jen tak namazaná na chleba.

Vaření trnek ve velikém měděném kotli patří na Slovácku spolu s hody a vinobraním mezi největší svátky podzimu. Vždyť vypůjčit si na jaře u sousedů trnek černých jako uhel by bylo pro hospodyňky hanbou. Proto se vaření trnek stalo třeba v Břestku nebo Dolním Němčí, ale i jinde, událostí nejen společenskou, ale také nezbytně nutnou pro potřebu hospodyněk. Když vaření povidel skončí a oheň pod kotlem se vybere, putují trnky do kamenných hrnců, aby od podzimu do příštího léta posloužily při přípravě netyjí, belešů, koláčů, pagáčů či trnkáčů a dalších roztodivných krajových pochoutek. Když je pak ochutnáte, určitě se budete olizovat až za ušima.