Určitě není úplně jednoduché postarat se o potřeby seniorů, kteří toto centrum navštěvují. Vodní havárie tuto snahu na čas ještě zmařila. Pracovníci centra mohli poškozené zařízení dočasně uzavřít a péči o seniory přenechat příbuzným svých klientů. Tuto variantu však zvolili jen na nezbytně nutnou dobu a po několika dnech centrum opět otevřeli. Opět, bez okázalých slov a gest dokázali, že slovo „charita“ není pro ně jen zaběhnutou frází, ale skutečným životním posláním…

Související článek: Charitní centrum poničila vodovodní havárie