Těm vyvoleným se za desítky let podaří nashromáždit sbírku. Tím vzroste hodnota děl i láska sběratelů k jejich miláčkům. My jim tiše závidíme. Oni si „sedí“ na svých obrazech a odmítají jejich prodej i za astronomické sumy. Každý takový sběratel je však pro naši zemi požehnáním. Když dokáže zpět do vlasti dostat díla, která se toulají po světě, vytvořit krásnou sbírku, tak vlastně hýčká naše kulturní dědictví. A do hrobu si ji nevezme. Vlastně tak pracuje pro naše potomky.

Související článek: Uprkovy obrazy uvidí Vatikán