I odnesl jsem si kromě knížky i nový „Časopis Ostrožska a Horňácka“, vydávaný Mikroregionem Ostrožsko. Jeho rozsah i obsah je pozoruhodný. Na čtyřiceti stranách se seznamujeme s děním v kulturně a folklorně bohatém regionu. Se zaujetím čtu o blatnických vinařích, zavzpomínám na Vaška Mlýnka z Kuželova, nahlížím za kulisy louckých ochotníků, dozvídám se leccos zajímavého o zákulisí radniční politiky ve Veselí a v medailonku si připomínám pana učitele Antonína Pšurného z Velké, jehož hlas i dikci si připomenu vždy při vzpomínce na Horňácké slavnosti ve Velké, kde po léta nezapomenutelně komentuje krojový průvod. Zajímavých článků a textů je zde mnohem víc. O dětech i dospělých, o tradici, ale i současnosti. Byť barva je jenom na obálce, je ten časopis velice „barevný“, jak bohatý a pestrý je i život na Slovácku a jací jsou lidé tohoto kraje. Nahlédnutí do tiráže mně potvrdilo, že časopis dělá zkušený žurnalista, který se po letech působení ve „velkých“ novinách vrátil do rodného kraje, aby zúročil nabyté zkušenosti – Radek Bartoníček. Dělá ho člověk, který má svůj kraj rád a chce mu – namísto těch, kteří by jen brali – také dát to nejlepší, co má v sobě, novinář, který rozumí svému kraji, dovede mu naslouchat, a proto také ví, o čem píše. Dokáže tak vytvářet nezkreslený obraz regionu a jeho genia loci.

Dělat regionální noviny v silné mediální konkurenci „tvrdého“ i „měkkého“ bulváru je cesta riskantní a obtížná. Věřme, že ty hory balastu, které se na nás valí z celoplošných médií, „Časopis Ostrožska a Horňácka“ hned tak nepohřbí.

Jiří Jilík