Holt, musel jsem se přizpůsobit režimu, jaký v této turistické destinaci funguje. A podobně to mají i turisté mířící do Uherského Hradiště na Baťův kanál. Nabízí se jim tady určité služby, buď je využijí, nebo ne, buď budou spokojení a přijedou příště znovu, anebo si zanadávají a destinaci budou u svých přátel pomlouvat. Je zřejmé, že vše je v dnešní době především o penězích, proto se opatrnosti podnikatelů na Baťově kanále nelze divit. Nezbývá proto než doufat, že bude do budoucna poptávka natolik silná, že se stane opravdu efektivní pro podnikatele, případně i pro obce u Baťova kanálu, které by v tomto smyslu rovněž mohly spojit své síly.

Související Bez půjčení lodě se z Hradiště po Baťově kanálu nepovozíte