To, co parta kolem ředitele Iva Frolce za poslední léta dokázala, je obdivuhodné. Nechci mluvit o tom, jak se budovu podařilo opravit, ani nebudu zdůrazňovat desítky nezapomenutelných výstav, chci vyzdvihnout jediné – otevřenou náruč uherskohradišťských muzejníků. Etnografové, archeologové, restauratéři a všichni další beze zbytku pochopili, jaká je jejich úloha v dnešním světě. Právě na nich totiž leží starost o to, abychom v globalizovaném světě, který se snaží celou Evropu navléci do jednotného mundůru, nikdy nezapomněli, kdo jsme a odkud pocházíme. Slovácké muzeum otevřelo dokořán své brány pro všechny, kdo mají zájem, a to nejen prohlédnout si výstavu, ale také naučit se dělat keramiku, či přímo v ulicích poznávat historii města. I pro naše muzejníky by bylo jednodušší uzavřít se za dveřmi svého muzea a bádat a bádat. Ale to neudělali. Ba právě naopak, stále více se otvírají lidem. A že to dělají dobře, to se ukázalo na sobotní oslavě 100 let výročí Slováckého muzea. Tolik lidí, kolik jsem potkal na oslavách ve Smetanových sadech, do některých muzeí nepřijde za celý rok.

Milé, Slovácké muzeum, ať se ti daří. Ať si tu dalších 100 let a ať nám i našim potomkům pořád připomínáš, jak je to naše Slovácko krásné. Jsme na tebe hrdí.

Související 100 let Slováckého muzea v Uherském Hradišti