Je tudíž přirozené, že se také společenský i kulturní život začíná vracet do normálu. O chuti se znovu bavit svědčí zaplněné restaurační zahrádky, pozvolna se plnící kina, divadla či koupaliště i množící se akce, jimiž nás organizátoři začínají doslova zahrnovat.

Gastrofestivaly, koncerty, pódiová představení uvnitř i pod širým nebem, jsou signálem, že bychom se mohli začít radovat z kýžené změny k lepšímu.

Čápi v Kostelanech nad Moravou
Dobří čápi se do Kostelan nad Moravou rádi vracejí

Opak by však mohl být pravdou.

Mutace covidu, které se tu a tam objevují po světě, děsí naše epidemiology a vládní představitele tak, jako by mnozí z nás ani nebyli dle jejich doporučení očkovaní.

Tento zdvižený ukazováček je varováním pro všechny, kteří důvěřivě podlehli přesvědčení, že po vakcinaci, se jim už nemůže nic stát a hrozba nákazy je definitivně zažehnaná.

Bohužel, zatím tomu tak pořád není a jistých limitů v každodenním životě v tuzemsku i za hranicemi všedních dnů, nás nejspíš nezbaví ani vlastnictví covid pasů. Stále totiž platí, že se lidstvu do cesty za blahobytem připletl nepřítel virových parametrů. A jak to vypadá, doposud si s ním pořád neví rady…