Konce všech kalendářů jsou stejně prozaické jako jejich existence. S novým rokem se v našich domácnostech nebo na pracovištích objevily nové kalendáře s letopočtem 2021.

Ačkoliv nám možná bylo líto začít si do nich něco poznamenat, v několika uplynulých lednových dnech už nám začaly hlídat naše činy, přání, záměry i úkoly. I v těch dalších dnech letošního roku nás budou na něco upozorňovat, něco nám oznamovat, ale také třeba i trochu děsit, když si najednou uvědomíme, jak velice ten čas utíká.

Tužka nebo propiska jsou připraveny, s poznámkami můžeme začít. Nejeden z nás bude téměř denně brát kalendář do svých rukou, čímž se nemůže pochlubit ani ta naše nejoblíbenější kniha.

Ve chvíli, kdy si na kalendář s vročením 2021 začneme pořádně zvykat, ztratí svůj smysl. Jeho hvězda najednou zhasne a my si na jeho místo postavíme nebo pověsíme jeho brášku s novým údajem roku, a to 2022.