V pondělí se ve foyer Slováckého divadla v Uherském Hradišti konala takto označená dobročinná prodejní akce neziskové organizace Naděje ve spolupráci se Slováckým deníkem už popáté.

A pokud se za všemi těmito ročníky ohlédnu zpět a začnu počítat, musím konstatovat, že se dopídím k docela zajímavým číslům.

Dohromady za tu dobu se nabízelo kolem 4000 kabelek, většinu z nich si pořídilo zhruba 1500 lidí a z výtěžku v celkové výši přesahující 100 000 korun by-ly dovybaveny pracovní prostory pro naše hendikepované spoluobčany v sociálně tera-peutické dílně Naděje v Průmyslové ulici v Uherském Hradišti.

Z mého pohledu jsou to čísla zřetelně prokazující, nakolik i tímto způsobem můžeme pomáhat lidem, kteří naši podanou ruku potřebují…