Na druhé straně jehličí a kůra z větví znečišťují okapy a střechy přilehlých domů a stromy zasahují do drátů elektrického vedení. Vedení hradišťské radnice spolu s obyvateli jarošovské zóny nyní hledá řešení, které by vyhovovalo všem. Je evidentní, že všechny strany budou muset zvolit kompromis. A případné skácení či výrazný ořez stromů a výsadba nového porostu takovým kompromisem jsou. Důležité je, že město nejedná ukvapeně a k „jednacímu stolu" přizvalo i Jarošovany. Věřím, že ze vzájemné vstřícnosti může vzejít jen efektivní výsledek. Snad to bude platit i v tomto případě…

Související Jehličnany v Jarošově zanáší odvodňovací potrubí domů. Pokácí je