Mnohokrát je pro nás současné květnem i májem a v každém oslovení vystihujeme to své. Především to asi, jak se tu s rozvinutým jarem, s jeho barvami i kyticemi, snoubí vzpomínky, čím tento květen – máj vlastně je.

Před 132 lety byl čas, v němž Jan Neruda slavné paměti psal svůj První máj. První máj je svátek jara, studentských majálesů, ale také Svátek práce, jehož historie v Česku věrně kopírovala politický vývoj své doby. Stejně tak básně a písně, které k jaru i k 1. máji patří.

Vernisáž výstavy Tváří v tvář v Galerii Joži Uprky v Uherské Hradišti.
Portréty v Galerii Joži Uprky přilákají milovníky umění

Naše doba je tou první, jež vzala do rukou reálné možnosti, aby splnila přání dárkyně života. Nestojí to za to, tomu všemi silami pomáhat? V tom je „doufám“ obsažen měsíční recept na to, jak nejlépe vyjít s pátým měsícem roku. S květnem i májem.

Přičemž to sloveso „vyjít“ tu znamená i naši povinnost a závazek. Systém závazků, vzniklých ve směně darů, je tak v tradičních společnostech důležitou společenskou pojistkou pro případ neštěstí.