O trochu více než polovina (53 %) obyvatel České republiky je podle Centra výzkumu veřejného mínění (CVVM) v roce 2019 hrdá na to, že jsou občany našeho státu. V podstatě se jedná o každého druhého dospělého člověka. Je to dost, anebo naopak málo?

Jejich pocit hrdosti na státní příslušnost k České republice je v současnosti podle CVVM nejvyšší od roku 2007. Takže se jedná o vzestupný trend? Můžeme se proto vítězně plácat po zádech? Ochotu dobrovolně se přihlásit k účasti na obraně ČR, kdyby se ocitla ve vojenském ohrožení, vyjádřilo 45 % dotázaných mužů a 21 % žen. To věru není vůbec žádná hitparáda patriotismu. Celkem 52 % občanů (tedy opět „jen“ polovina oslovených) hodnotí současnou ekonomickou situaci ČR jako dobrou, stejně vnímá životní úroveň své domácnosti 56 % české veřejnosti. A jak ji vidí ostatní?

Na závěr jedno syrové konstatování. Třicet roků od pádu absolutní vlády Komunistické strany Československa, vládne České republice menšinová koalice, závislá na tiché podpoře Komunistické strany Čech a Moravy.

A to nám vadí - nevadí…?

Personál na výstavě Být nablízku
Výstava v hradišťské nemocnici zachycuje náročnou práci kaplanů