Zoufale chybějí totiž nejen mezi veřejností, ale zejména v nemocnicích, v ordinacích, v lékárnách i prodávajícím v obchodech, kde je jako sůl potřebují kvůli prevenci proti koronavirové infekci.

Selhání vlády, která nedokázala tuto dnes tolik nezbytnou komoditu pro své obyvatele včas a v dostatečném množství zajistit, tak zachraňuje našemu národu vrozená schopnost improvizovat. Šití roušek se v těchto dnech stalo pro početnou a neustále se rozšiřující skupinu jednotlivců jakoby národním hobby.

I v tomto případě se ukázala nebývalá síla sociálních sítí. Právě jejich prostřednictvím si vyměňují poznatky a organizují se ti, kteří se s vervou pustili nejen do shánění materiálu, šití roušek, ale také do jejich distribuce.

Domácí produkce tohoto nedostatkového zboží se stala fenoménem, jenž opět ukázal, že pokud je třeba, tak se náš národ i dnes dokáže semknout a podpořit dobrou věc. Neskutečná vlna solidarity se už několik dnů valí napříč republikou.