Z něj pak, kvůli zřízení skupinek dohlížečů na pořádek (bezpečnostních dobrovolníků), mohou čerpat peníze obce, usilující buďto o zvýšení pocitu bezpečí svých obyvatel, nebo naopak snažící se o snížení obav z nebezpečí, jemuž třeba právě čelí. Pohnutky k takovému kroku však mohou mít obce různé. Třeba jako v Boršicích, tedy preventivní. Inu, každý z nás může vidět věci jinak, zatímco pro někoho platí, že nejhorší smrt je z vyděšení, jiný zase usuzuje, kdo je připraven, není překvapen…

Související Boršice žádají o bezpečnostní dobrovolníky, byly by první na Slovácku