Považuji za pochybné kritérium, že ten učí lépe než tamten nebo tamten naučí žáky více než ten. Výsledek totiž záleží především na žácích.

Něco však na těch anketách bude. Sám jsem učitel, a když se dívám, kdo z kantorů v mém okolí ocenění získává, jsem za ně rád. Jsou to totiž lidé, jejichž povolání se jmenuje UČITEL, ale osobnostní vlastnost zní CHARAKTER. A o tom kantořina je. Má nejen naučit násobit a psát, ale hlavně utvářet správného člověka.