Vypadá to ale, že ve Štěpnicích se teď chystá likvidace tří čtvrtin hřišť. Prý jsou v havarijním stavu a stejně je nikdo nevyužívá. Možná kdyby nebyl povrch hrbolatý a zvrásněný deseticentimetrovými rýhami, tak by se na nich i sportovalo…

V pátek 19. října přineseme ve Slováckém deníku podrobnější informace o dětských hřištích ve Štěpnicích.

Související Hradišťské Štěpnice: hřiště se ruší i opravují