Je jen škoda, že naše společnost takové tempo podpory těchto aktivit nenasadila daleko dřív, ještě před tím, než nás začaly děsit viditelné důsledky klimatických změn. Rezervoáry vody pod širým nebem totiž podle vodohospodářů dokážou výrazně ovlivnit mikroklima lokalit, ve kterých se nacházejí a postarat se o podstatně vlhčí podnebí v jejich okolí.

Pustit se do šíření vodních ploch v přírodě, sucho v půdě by se nám tak mohlo dařit už nějakou dobu alespoň z části brzdit a lokálně zmírňovat jeho dopady.

Ano, upozadit například podporu budování cyklostezek nebo modernizaci dětských hřišť na úkor projektů zadržování vody v krajině, by nejspíš bylo tím optimálním řešením, ale na druhou stranu díky i za to, že jsme se na cestu rozšiřování počtu vodních nádrží, mokřadů a rybníků vůbec vydali.

Snad na to není pozdě…

Obnova rybníka Škrlovec v Uherském Brodě.
FOTO: Obce na Slovácku sázejí na budování vodních nádrží a opravy rybníků