V pátek 10. června odpoledne na Masarykově náměstí v Uherském Hradišti uspořádá společnost MESIT pro veřejnost koncert Hradišťanu a lidovou veselici.

Den na to se v jejím areálu bude konat den otevřených dveří. Završí se tím oslavy 70 let od založení této firmy, jejíž jméno je, mimo jiné, spojeno s velikány kulturního a sportovního rozměru, jako je Hradišťan nebo Dana Zátopková.

Zřizovatelem Hradišťanu, coby muziky i souboru, byl totiž v raném socialismu 50. let právě MESIT a páteční koncert má toto spojení také připomenout.

V případě legendární oštěpařky Dany Zátopkové je třeba říct, že strávila velkou část svého dětství i mládí v Uherském Hradišti. Její otec, Antonín Ingr, tam byl velitelem pluku, a tak Dana Zátopková bydlela se svými rodiči v areálu kasáren, v budově, kde je dnes GG Archico.

Při svých sportovních začátcích ráda běhala po loukách a polích, které se tehdy rozléhaly od areálu kasáren až po Jarošov. No, a právě části těchto polí byly posléze zastavěny budovami současného podniku.

Podstatně více než na Hradišťan a Zátopkovou je vzpomenuto v knize, která při příležitosti výročí vznikla, na MESIT. Věřím, že i pro spoustu čtenářů se její prolistování stane zajímavým historickým exkurzem do relativně mladé minulosti našeho regionu…