To, jak situaci s nadhledem komentoval, mě pobavilo a vážné téma tak alespoň na chvilku dostalo odlehčený ráz. Pravdou ale zůstává, že v podstatě o vyloženě humornou událost nešlo. Pokud by havárie měla závažnější průběh a nepřišlo se na ni včas, možná mohly být důsledky pro některé obyvatele Ostrožské Lhoty mnohem horší. Jak se zdá, kontrolní mechanismy ještě zdaleka nejsou ani ve 21. století tak spolehlivé, jak bychom si mohli myslet. I tak se mi zdá „divné" (ať vodaři prominou), že se na závadu nepřišlo okamžitě. Dávkovací zařízení, které chlor do vodovodní sítě dodává, by podle selského rozumu mělo přece jasně signalizovat množství vypouštěné chemické látky a někdo by měl takový proces důsledně sledovat…Chyba se v takovém případě může dramaticky vymstít. Ve hře je přece zdraví lidí. A v takových případech není pro případné podceňování situace a laxní kontroly technických zařízení prakticky žádná omluva…

související Ostrožská Lhota: chlor vodaři neuhlídali