Už v této fázi udělal dobře. Nedal totiž jen na vlastní případně ukvapené závěry a hledal objektivní řešení. Přes složitá jednání se všemi zainteresovanými stranami nakonec uznal, že řešení ze strany správce vodovodní sítě se zřejmě nedočká a ani na to vlastně čekat nemůže. Rozbor vody totiž dává za pravdu právě této organizaci. Vodu si tedy provozovatel bufetu u babického přístaviště nakonec ošetří vlastními filtry a doposud emočně vyhrocená situace se tak snad brzy zklidní. Přesto měla jeho snaha smysl. Dospět k poznání se vyplácí, i když je tato cesta někdy vydlážděna mnoha tvrdými „oříšky". A spokojenost na všech stranách za to přece ta snaha stála zcela určitě.

Související Babice: vodu v bufetu musí ošetřit podnikatel