Byl by jistě zklamaný tím, že ten předvánoční čas dává našemu konání poněkud jiný smysl, než tomu bylo za času našich předků. Ti advent i Vánoce dokázali prožít skromně, opravdově a upřímně. A dnes? Jak mně přibývá roků, zdá se mi, kouzlo adventu, stříbrných a zlatých nedělí zachvacuje nákupní šílenství. V obchodech vládne předvánoční ruch a shon. Lidé svádějí boje v prodejnách hraček, zlatnictví, sportovního zboží, na tržištích a kdoví kde ještě. V nejrůznějších frontách bychom určitě nalezli vynikající talenty našeho sportu, neboť ty mistrné údery loktem, důrazné bodyčeky a různé sportovní zákroky svědčí o tom, že bychom ve městech na Slovácku mohli založit nové ragbyové mužstvo. A tak si kladu otázku, zda se po tom adventním šílenství nestávají Vánoce jenom momentem vybočením z chvatu, kdy zavalíme ty druhé dárky, ale už mnohdy nevnímáme sílu a energii dát jim sami sebe.

Související Tisíce lidí přilákal o stříbrné neděli do centra Hradiště vánoční jarmark