„Tomáše Měšťánka znám od dětství, a když jsme k němu dorazili točit, přišlo nám oběma, že jde o mimořádně zajímavého člověka, který nám má co říct,“ prozradil Deníku Jan Jindřich Karásek, jenž se ujal role režiséra. Během tří natáčecích dnů pořídila dvojice tolik filmového materiálu, že jej chtějí zpracovat do rozsáhlejší, až 40minutové délky.

„Jde o dokumentární portrét. Ten jsme pojali dost umělecky, kdy kamera zachycuje, jakým způsobem Tomáš Měšťánek maluje a detailně snímá jednotlivé tahy štětcem. Naším záměrem je aby ve výsledku byl divák součástí toho tvůrčího procesu, kdy umělec namaluje jeden konkrétní obraz. Jeho vznik se nám podařilo zachytit od prázdného plátna až po úplný finiš,“ prozradil režisér Karásek.

Tomáš Měšťánek je jedním z nejpozoruhodnějších malířů figurativně expresivní orientace.

„Jeho práce, založené na smyslovém přístupu k tématu, tvarové modifikaci a uvolněném malířském způsobu práce, jsou prezentovány na veřejnosti od konce sedmdesátých let 20. století a v současnosti se pravidelně objevují nejen v českých výstavních síních, ale i v zahraničí," uvedla před časem pro Deník Milada Frolcová z uherskohradišťské Galerie Slováckého muzea.