Centrum péče o tradiční lidovou kulturu Uherské Hradiště nabízí výukový program zdobení kraslic voskovou technikou – batikováním.

„Při zdobení kraslic halůzkových, kostelových a zelových je technika batikování kombinovaná s lepem pomocí šťávy z kysaného zelí,“ prozradila etnografka Slováckého muzea Romana Habartová.

Kurz se bude konat od 6. listopadu do 18. března pod lektorským dohledem Marie Vlčkové z Ostrožské Nové Vsi. Té předala své dovednosti znalkyně novoveských kraslic Jarmila Lagová. Výsledky kurzu budou po skončení představeny na velikonoční výstavě ve Slováckém muzeu.


Zájemci o tradiční rukodělnou výrobu se v muzeu schází už léta. K oblíbeným iniciativám patří rukodělné kurzy. Lidé se už učili zdobit kraslice vyškrabováním, batikováním nebo slámou. Konal se i kurz paličkování nebo výroby slaměných ozdob.