O navození atmosféry se svým zpěvem postarala mladičká Anna Doleželová, studentka skladby na Konzervatoři Jaroslava Ježka.

Potom už ale jeviště patřilo zlínskému divadlu v čele s držitelkou Ceny Thálie Helenou Čermákovou. Tu pro herecké i pěvecké ztvárnění „Vrabčáka“, jak se největší šansoniérce všech dob říkalo, našel režisér Karel Semerád.

Helena Čermáková obohatila publikum nejen zpěvem, ale také několika moudry ze života.

„Lidé se mě často ptají, co je to šanson. Odpovídám jim život. Člověk tam najde vše, lásku, bolest, touhu…“ slyšeli diváci během více než hodinového představení.