„Je to vyvrcholení celoroční činnosti žáků a pedagogů, kde lidé mohou zhlédnout vystoupení hudebních, tanečních i dramatických souborů a sólistů,“ uvedla Irena Bandriová z brodské základní umělecké školy.

Vše o škole se veřejnost dozví ve středu 28. května, kdy se uskuteční den otevřených dveří. Obě budovy, dominikánský klášter i Panský dům, budou otevřeny od 14 do 17 hodin.

„Zveme rodiče s dětmi na zápis žáků do hudebního oboru, který se uskuteční v úterý 3. června v odpoledních hodinách v obou budovách ZUŠ. Souběžně již probíhá zápis do přípravného studia hudebního oboru, do tanečního oboru, do literárně-dramatického oboru a do výtvarného oboru, vše v budově Panského domu. Zapisuje se i do pěveckého sboru Comenius,“ vyjmenovala Bandriová.