Šohaji a děvčice z vesnic místních akčních skupin (MAS) Buchlov a Hornolidečska se v poutní obci představili ve víc než tříhodinovém programu s názvem Ej, od Buchlova větr věje zbrusu nově ušitými slavnostními kroji, které budou sloužit folklorním zmíněných regionů při kulturně-společenských akcích v průběhu celého roku. V průběhu programu vystoupila ve Slovanském sále celá řada folklorních a pěveckých souborů z mikroregionů Buchlov a Hornolidečska. Slovem pořad mistrně skloubily Romana a Kristýna Habartovy.

„Kulturní život v obcích a spontánní spolková činnost, která vychází z historické tradice a váže se na přirozené využití památek mikroregionů Buchlov a Hornolidečska, byla pevným základem pro zpracování projektu, který nese název Zachování tradic a kulturního dědictví mikroregionů Hornolidečska a Buchlov,“ uvedla manažerka MAS Buchlov Marta Polášková. Dodala, že projekt byl podpořen pěti miliony korun z Programu rozvoje venkova ČR, a to z Opatření realizace projektu spolupráce.

Realizaci projektu, jehož cílem pořízení 260 valašských a 84 slováckých krojů, předcházela podle manažerky Poláškové dlouhá příprava shromažďování podkladů a informací o jednotlivých krojových součástech. „Zdrojem informací bylo zejména Slovácké muzeum, ale čerpalo se i z dochovaných součástí krojů, starých fotografií a odborných publikací. Díky maximálnímu úsilí Romany Habartové ze Slováckého muzea a manažerky MAS Buchlov Marty Poláškové se podařilo sehnat krojové doplňky a látky, které byly velmi těžce k sehnání,“ potvrdil předseda mikroregionu Buchlov Miroslav Kovářík.

Projekt byl odstartován v loňském roce. Zhotovitelem krojů byla obecně prospěšná společnost Lidové tradice a řemesla Uherský Ostroh.. „Se šitím krojů pro čtrnáct valašských obcí jsme začali počátkem loňského dubna a pro deset vesnic mikroregionu Buchlov o měsíc později. Nejnáročnější ke zpracování byly součásti pro uherskohradišťské Dolňácko, pro nějž jsme šili 523 krojů. Každý z nich měl svoji specifikaci a určitou náročnost na jejich šití,“ svěřila se Dagmar Štěrbová, vedoucí střediska a výroby Lidové tradice a řemesla Uherský Ostroh.

Netajila se tím, že za výrobou 1982 valašských 915 slováckých krojových součástí včetně krbců, opasků, valašek, holínek a opasků udělali ve středisku pomyslnou tečku v lednu letošního roku. „Za píli a trpělivost v tak náročné zakázce musím poděkovat nejen ženám z naší společnosti, ale také firmám krojové obuvi Svatopluka Hýži z Kelče a Petra Hejdy z Hluku,“ libovala si Štěrbová. Neodpustila si poznámku, že ke konzultaci projektu si středisko zvalo odborného garanta, etnografku Romanu Habartovou ze Slováckého muzea, která jeho pracovnicím vždy dobře poradila s využitím materiálů na kroje a s jejich doplňky.

Nadšeni slavnostním programem u příležitosti zakončení projektu byli starostové i místostarostové mikroregionů Buchlov i Hornolidečska. Ti na Velehrad přijeli ve valašských krojích. „Byla to skvělá akce i vynikající projekt, který podpořil aktivitu dětí i dospělých v souborech. Všichni jsou hrdi na to, že budou nosit kroje, které už dávno vymizely z paměti lidí a zase se vracejí zpátky do šatníků folklorních souborů,“ nechal se slyšet Vojtěch Ryza předseda mikroregionu Hornolidečsko.