Pod symbolickou horou, kterou vytvořily výtvarnice Slováckého muzea, se fotografové sešli také s dalšími účastníky dobrodružné cesty pod střechu světa – Otmarem Olivou a Antonínem Lancem.