Vernisáž, která se uskuteční v hradišťské Galerii Slováckého muzea 30. června, symbolicky otevře expozici představující budoucí vzhled také Památníku Velké Moravy a Archeologického centra Velké Moravy středního Pomoraví.

Hlavní část výstavy ukáže řešení rodícího se kostela svatého Ducha, který vytváří tým v čele se slovinským architektem Ivem Goropevšekem, pokračovatelem Josipa Plečnika. „Návrat k estetice inspirované raně křesťanským uměním se projevuje v celkové architektuře kostela. Architektonický typ je srovnatelný pouze s Plečnikovým kostelem Nejsvětějšího srdce Páně na náměstí Jiřího z Poděbrad v Praze na Vinohradech,“ poznamenal autor scénáře výstavy Jaroslav Zapletal. Stejně jako u Plečnikova pražského kostela je i ve Starém Městě příznačné mohutné pojetí věže, jehož hmota je odlehčena vykrojeným geometrickým křížem.

K vidění budou také návrhy vnitřní výzdoby kostela, kterou vytvořil velehradský sochař Otmar Oliva, jenž podobně jako ve slovinském Mariboru i tentokrát spolupracuje s autorem vitráží, malířem Janem Jemelkou.

Součástí vernisáže bude také křest nové knihy. „Při této příležitosti bude za přítomnosti některých autorů představena kniha Východní Morava v 10. až 14. století,“ doplnil staroměstský starosta Josef Bazala k výstavě, která bude pro veřejnost přístupná od 1. do 13. července.