„S myšlenkou pořádat Velkomoravské koncerty přišel muzikant, skladatel a vedoucí Hradišťanu Jiří Pavlica. Zajedno s ním byli František Slavík a Kamil Psotka,“ připomenul staroměstský starosta Josef Bazala, čtvrtý z těch, kteří stáli u zrodu koncertů, které měly být nápomocny výstavbě nově budovaného kostela sv. Ducha.

„Ani se dnes nechce věřit, že první Velkomoravský koncert se uskutečnil v roce 2011 ještě na staveništi kostela. Ten je dnes hezkou kulisou koncertu na půvabném náměstí Velké Moravy, které jej obklopuje, ale o kterém jsme tehdy neměli tušení,“ s potěšením konstatoval Josef Bazala.

Koncert, který byl založen na podporu výstavby kostela, se stal společenskou událostí s odkazem na velkomoravskou historii, letos k oslavě 100. výročí vzniku samostatného československého státu. I proto na pódiu pod chrámem sv. Ducha koncertoval Jiří Pavlica s Hradišťanem, Hana Petr Ulrychovi s Javory Beat, ve světě uznávaný houslista, zpěvák a organizátor hudebního folklorního života na Slovensku, vnuk legendárního myjavského primáše Samko Dudíka, Miroslav Dudík. Spolu s ním si zahrál na housle nejen Jiří Pavlica, ale i sedm mladých staroměstských primášů, pocházejících z rodů tamních folkloristů a muzikantů.

Tisícihlavé publikum, v němž byl olomoucký biskup Antonín Basler, hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek, poslanci a senátoři Parlamentu České republiky a další významní hosté, odměňovalo účinkující uznalým potleskem, v závěru koncertu, po společně zazpívané písni Ach, synku, synku, dokonce vestoje.

Velkomoravský koncert dal velkou příležitost starostovi a místostarostovi města, aby historicky potřetí udělili Cenu města. Jejím držitelem se stal dlouholetý ředitel tamní základní školy Josef Jurnykl, za mnohaletou činnost v oblasti podnikání František Chmelař a Jiří Pavlica za šíři jeho záběru a schopnosti spojovat lidi i projekty z různých hudebních břehů a spolupráci s řadou výtečných interpretů a souborů.

„Osmý Velkomoravský koncert měl být z mé strany poslední. Ale copak bych to mohl udělat, když jsem dnes dostal od města tak vysoké ocenění. Tak na shledanou při Velkomoravském koncertu v příštím roce,“ řekl rozesmátý Jiří Pavlica.